Zwycięstwo Chrystusa prowadzi przez Krzyż, Grób do chwały Zmartwychwstania, a "prawda was wyzwoli..."