ŻYWY RÓŻANIEC

15rozaniec.jpg

Żywy Różaniec Parafii Wniebowzięcia Najśw. Maryi Panny

Modlitwa różańcowa w naszej parafii – lata wstecz w parafii modlono się indywidualnie i w grupach, przychodzili i modlili się przed Mszą św. Wymieniali się tajemnicami, ale nikt nie wiedział ile jest grup, bo nikt tego nie prowadził, nie notował. Najstarszą grupą różańcową istniejącą do dzisiaj jest grupa z Czarkowa z lat 1978. Różaniec rozwinął się w latach 80-tych. Gdy do parafii przyszedł nasz ks. Piotr Lepszy. Podczas rekolekcji zaproponował wpis do grup różańcowych. Tak powstało kilka grup. Główną zelatorką Różańca była pani Hildegarda Gruszka. Miała 6 grup z Wielowsi, 2 grupy z Czarkowa, 3 grupy ze Świniowic, 1 grupą z Kieleczki, 1 grupą z Kotkowa, po 15 osób w każdej grupie. Grono żywego Różańca postanowiło ufundowanie sztandaru – Matki Boskiej Różańcowej – zebrano pieniądze i zakupiono. Poświęcenie tego sztandaru odbyło się 7.10.97 r. sztandar służy do wszystkich uroczystości, na procesje błagalne, pielgrzymki i odprowadzenie zmarłych na cmentarz. W maju 2000 r. pani Hildegarda Gruszka zrezygnowała z prowadzenia grup różańcowych z powodów zdrowotnych. Na krótko objęła modlitwę różańcową pani Sonia Ligocka prowadząca różaniec przed Mszą św. W lipcu 2000 r. objęła grupy różańcowe pani Róża Ciongwa – obecna prowadząca grupy żywego Różańca. Wraz z ks. Proboszczem Piotrem Lepszy, dn. 9.11 2000 r. założyła kółko misyjne. Od tej pory nazwa brzmi: „Przyjaciele Misji Róż Różańcowych” Organizujemy: spotkania różańcowe w pierwsze piątki miesiąca wraz z Mszą św., spotkania opłatkowe. Zbieramy dobrowolne datki na potrzeby misji, prowadzimy prenumeratę czasopism katolickich: „Różaniec”, „Misje dzisiaj” od 15.01.2001 r. czytelników jest coraz więcej. Czasopisma rozprowadzane są w przedsionku Kościoła, raz w roku wyjeżdża grupa osób na rekolekcje misyjne – dzieląc się wiadomościami z innymi i przekazując je na spotkaniach. Rok 2002 był rokiem różańca – Ojciec św. Jan Paweł II ustanowił Część Różańca - „Światła”. Uzupełniliśmy do każdej grupy 5 osób. Obecnie jest 13 grup po 20 osób tj. 260 osób modlących się codziennie w wyznaczonych intencjach. Szczególnie: o powołania kapłańskie i zakonne, za kapłanów i misjonarzy. W kaplicy p.w. Miłosierdzia Bożego modlitwą różańcową odprowadzamy zmarłych. Członkinie Żywego Różańca czynnie włączają się w Uroczystość Bożego Ciała, przygotowując jeden z Ołtarzy, zawsze poświęcony Niepokalanemu Sercu Maryj, przez które zapowiedziany jest światu pokój. W pierwsze soboty miesiąca aktywnie uczestniczymy w Nabożeństwach ku czci Niepokalanego Serca Maryi.
Prowadząca Róża Ciongwa