6caritas0.jpgOstatnim przedsięwzięciem było zaadaptowanie pomieszczenia przy kaplicy Miłosierdzia i otwarcie sklepiku z dewocjonaliami, którego prowadzenia podjęły się Maria Krzizek i Irena Bieniek. Uroczyste poświęcenie i otwarcie połączone z festynem rodzinnym odbyło się 10 sierpnia 2003 roku.
   Zebrane fundusze Caritas przeznacza głównie na pomoc dzieciom z rodzin gorzej sytuowanych; dożywianie w szkole, zakup podręczników i przyborów szkolnych, dofinansowanie do wycieczek klasowych, wyjazdów na „zieloną szkołę”, dojazdy do szkoły, czesne za przedszkole, wyprawkę pierwszokomunijną, zapomogi dla dzieci chorych, oraz na pomoc rodzinom w zakupie opału na zimę, zapłacie zaległych rachunków za prąd czy wodę. W ostatnim czasie Caritas przeznaczył większe kwoty dla dwóch rodzin na zagospodarowanie pomieszczeń na mieszkania, a członkowie Caritas wraz z innymi ludźmi dobrej woli wykonali prace remontowe. 
   Do tradycji Parafialnego Zespołu Caritas należy organizowane od trzynastu lat spotkanie seniorów, które odbywa się rokrocznie 28 grudnia w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Wielowsi, dzięki uprzejmości Pani Dyrektor Joanny Maziarz, oraz pomocy nauczycieli i pracowników tej szkoły w przygotowaniu tej imprezy. Obłożnie chorych prezes Caritas odwiedza w wigilijne przedpołudnie, zanosząc w ich domy słowa pociechy i nadziei, oraz paczkę świąteczną. Od kilku lat odwiedza również parafian, którzy przebywają w Ośrodku Spokojnej Starości w Wiśniczu.
   W czasie swej działalności Zespół zorganizował dwie bezpłatne wycieczki dla dzieci; w Góry Stołowe, oraz Łagiewnik i Pieskowej Skały, a także atrakcyjne cenowo półkolonie w Bukowinie Tatrzańskiej; dwójce dzieci sfinansował wyjazd.
   Od jedenastu lat w Tygodniu Miłosierdzia Zespół Caritas zbiera dary dla Zakładu Leczniczo-Wychowawczego w Wojsce.
   Oprócz działalności na rzecz naszej Parafii, Parafialny Zespół Caritas uczestniczy we wszystkich akcjach Caritas-Polska, min. rozprowadza świece wigilijnej pomocy, skarbonki wielkopostne, zbierał dary dla powodzian i ofiar kataklizmów.
   Przewodniczącym Parafialnego Zespołu Caritas jest ks. Piotr Lepszy, natomiast prezesem, po śmierci Wilhelma Czempik, został Józef Wałach. Obecnie w Caritas charytatywnie pracują: Sylwia Ziętek (skarbnik), Róża Ciongwa, Maria Krawczyk, Martina Sobel, Maria Krzizek, Irena Bieniek, Alicja Walloschek, Ginter Sobel, Zygfryd Stróżek, Paweł Sikora i Marek Sikora.
   Caritas współpracuje z Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Radą Sołecką, Dyrektorami szkół, Klubem Sportowym „Tęcza Wielowieś, oraz innymi firmami i osobami, które pomagają w realizacji wielu przedsięwzięć Caritas.
   Poza członkami Caritas ma wielu sympatyków, ludzi dobrej woli, którzy dzielą się tym co posiadają z innymi, chętnie poświęcają swój czas i zdolności, aby nieść pomoc bliźniemu. Dzięki takim ludziom, Caritas działa już prawie piętnaście lat w Parafii Wielowieś i będzie istniał, póki będą ludzie wrażliwi na ludzką niedolę, wszak Caritas oznacza MIŁOŚĆ.



4caritas2.jpg