Tradycyjnie 28 grudnia spotkanie opłatkowe Seniorów Parafii, od 13 lat Parafiany Zespół CARITAS organizuje spotkania w Szkole Podstawowej. Kilka migawek z tegorocznego spotkania i wspomnienie z przeszłości, czas przemija, ale problemy ludzkiego życia są zawsze te same, daję dziś, a otrzymam w przyszłości od innych...