Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało.

Zbawiciel apeluje do wszystkich swoich uczniów o jak największą aktywność. Nie powinniśmy liczyć na obfitość plonów, gdy sami nie kwapimy się do pracy na rzecz uświęcenia świata. Niechaj Święto Plonów przyczyni się do włączenia się w to wielkie dzieło zbawcze. Bądźmy Bożymi żniwiarzami. Wielu ludzi doświadcza duchowego głodu, który zaspokoić może tylko nasz miłosierny Ojciec.