MINISTRANT SŁUGA OŁTARZA

Pójdź za Mną, Ja jestem drogą, prawdą i życiem, kto idzie za Mną nie zbłądzi.

 

Służba ministrancka - Bierzmowanie 20 maja 2019 - godzina 17:30

(uwaga: ministranci Kamil i Mikołaj Filozof, Paweł Kaczmarek, Rafał Latoska, Patryk Szczypka i Jan Wieczorek w tym dniu przystępują do bierzmowania. Pozostali podejmują obowiązkową służbę. Inne zajęcia popołudniowe przewidziane na poniedziałkowe popołudnie należy odwołać)

1. Ministranci są obecni w zakrystii o godzinie 17:15 (przebierają się i przygotowują te sprzęty kościelne, z którymi będą służyć).

2. O godzinie 17:30 sami (bez księdza) przechodzą przed ołtarz i uczestniczą wraz z parafianami w nabożeństwie majowym.

3. O godzinie 17:45 odchodzą sprzed ołtarza do zakrystii, zabierają sprzęty związane z pełnionymi przez nich funkcjami i wychodzą na plac przy zakrystii.

4. Ustawiają procesję: krzyż, kadzidło itd... i czekają w ciszy na Księdza Biskupa i Księdza Proboszcza.

5. Procesyjnie przechodzimy do głównej bramy kościoła i dalej do ołtarza, ministranci przyklękają parami przed dolnym stopniem i wchodzą do prezbiterium na swoje miejsca.

6. Podczas Mszy świętej służą według następującego porządku:

Krzyż: Marek Scisiewicz

Kadzidło: Jakub Melson, Łukasz Jeziorowski

Kociołek z wodą święconą (odnowienie przyrzeczeń chrztu): Dawid Sikora

Ministranci ołtarza: Rafał Szołtysik, Jan Janik

Dzwonki i gong: Dominik Böhm, Michał Janiga

Pateny: Krzysztof Kusz, Marcel Lachmann, Filip Szczypka

Woda do obmycia i mikrofon bezprzewodowy: Dawid Sikora

Posługa przy mitrze i pastorale: Kamil Szczypek, Mateusz Miecznikowski

 

Służba ministrancka - niedzielna

Grupa I:

Jan Janik, Paweł Kaczmarek, Mateusz Miecznikowski, Filip Szczypka, Patryk Szczypka, Jan Wieczorek.

Grupa II:

Dominik Bohm, Kamil Filozof, Mikołaj Filozof, Michał Janiga, Marek Scisiewicz, Kamil Szczypek, Rafał Szołtysik.

Grupa III (Świniowice):

Krzysztof Kusz, Dawid Sikora.

Data

Sobota

18:00

Niedziela

7:30

Niedziela

9:00

Niedziela

10:30

Niedziela

15:00

5 maja

I

II

III

I

II

12 maja

II

I

III

II

I

19 maja

I

II

III

I

II

26 maja

II

I

III

II

I

2 czerwca

I

II

III

I

II

9 czerwca

II

I

III

II

I

16 czerwca

I

II

III

I

II

23 czerwca

II

I

III

II

I

 

Uwaga: Jakub Giersz, Daniel Lebok i Jakub Melson wybierają służbę dowolnie

Łukasz Jeziorowski przychodzi stale na 7:30 i 15:00.

Marcel Lachmann przychodzi stale na 18:00 (sb) i 10:30

Służba ministrancka – dni powszednie

Poniedziałek 7:00 – Kamil Filozof, Mikołaj Filozof, Paweł Kaczmarek, Marcel Lachmann

Wtorek 7:00 – Dominik Bohm, Dawid Sikora, Filip Szczypka, Patryk Szczypka

Środa 7:00 – Michał Janiga, Rafał Latoska, Mateusz Miecznikowski

Czwatrek 7:00 – Marek Scisiewicz, Kamil Szczypek

Piątek 7:00 – Jan Janik, Jan Wieczorek

Piątek 16:15 - wszyscy ministranci na Mszy świętej szkolnej

Sobota 7:00 – Łukasz Jeziorowski, Krzysztof Kusz, Rafał Szołtysik

Aktywność ministrantów podczas służby

 

(służba zgodna z planem +2 pkt, służba dodatkowa +1 pkt,

nieobecność usprawiedliwiona 0 pkt, nieobecność nieusprawiedliwiona -2 pkt)

tydzień:

do 19

20

bierzm

21

22

23

24

25

26

27

28

razem

miejsce

Dominik Böhm

161

6

2

3

172

V

Kamil Filozof

55

4

0

-4

55

Mikołaj Filozof

68

4

0

-4

68

Jakub Giersz

50

0

0

2

52

Piotr Gomola (urlop)

0

0

0

0

0

Michał Janiga

-45

-8

0

-8

-61

Jan Janik

173

3

2

10

188

III

Łukasz Jeziorowski

139

4

2

4

149

Paweł Kaczmarek

27

-2

0

-4

21

Krzysztof Kusz

162

2

2

6

172

V

Marcel Lachmann

101

2

2

4

109

Rafał Latoska

88

-2

0

-2

84

Daniel Lebok

4

0

0

0

4

Mateusz Miecznikowski

61

3

2

2

68

Jakub Melson

118

2

2

2

124

Marek Scisiewicz

20

2

2

-4

20

Dawid Sikora

268

6

2

4

280

II

Kamil Szczypek

174

4

2

4

184

IV

Filip Szczypka

93

2

2

-2

95

Patryk Szczypka

112

2

0

-2

112

Rafał Szołtysik

114

4

2

4

124

Jan Wieczorek

271

10

0

8

289

I

Wszystkie możliwe usprawiedliwienia, nawet te, które przekażesz po czasie, w następnym tygodniu, mogą wpłynąć na zmniejszenie liczby punktów ujemnych